Asunto Oy Untamontie 10, Helsinki

Asunto Oy Untamontie 10

Kiinteistö on rakennettu vuosina 1940-1942, valmistunut vuonna 1942. Suunnittelu arkkitehtitoimisto Ekelund & Välikangas. Nämä kuusi ”pistetaloa” ovat osa laajempaa Käpylässä oleva Olympiakylää ja ovat suojelukaava-alueella.

”Olympiakylän suojelukaava: Helsingin kaupunginvaltuusto vahvisti asemakaavan muutoksen kokouksessaan 14.1.2015. Asemakaavan muutos mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävän Olympiakylän rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan sekä ympäristökokonaisuuden säilymisen. Alue muodostaa kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan ja hyvin säilyneen kokonaisuuden. Alueella on lisäksi kaupunkikuvan kannalta arvokas kasvillisuus. Kaavassa suojellaan rakennukset sekä aluekokonaisuuteen kuuluvat pihatilat sekä puistoalueet. Rakennusten sisätiloista suojellaan rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet.
Poikkeuksellisen hyvin säilynyt Olympiakylä kuuluu kansainväliseen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestön Do.co.mo.mo:n valikoimaan yhtenä suomalaisen modernin arkkitehtuurin kärkikohteena yhdessä muiden Helsingin olympiarakentamisen kohteiden kanssa.”

Tehdyt toimenpiteet pääpiirteittäin:
– julkisivurappauksien uusiminen
– parvekkeiden kunnostaminen, sisältäen kaideverhousten uusimisen
– julkisivuun liittyvät muut rakenteet: talotikkaat, syöksytorvet, vesikourut ja räystäät huoltomaalauskunnostetaan
– sokkeleiden kunnostaminen

Kohteen tiedot

Osoite

Untamontie 10

Rakennusvuosi

1940

Tilaaja

Asunto Oy Untamontie 10