Bostadsaktiebolaget V. Chaussen 31, Helsinki

Bostadsaktiebolaget V. Chaussen 31 Asunto-osakeyhtiö

Bostadsaktiebolaget V. Chaussen 31 on vuonna 1925 valmistunut kaksiportainen asuinkerrostalo, jonka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Frosterus & Gripenberg. Rakennus sijaitsee ns. Gripenbergin korttelissa.
Hankkeessa katujulkisivun kolmikerrosrappaus uusittiinn alkuperäisen rappauksen mukaisesti kolmikerrosrappauksena sileällä hiertopinnalla. Nykyiset rapatut koristeosat uusittiin vanhan mukaisesti.
Katujulkisivun maantasokerroksen vanhat sisäänkäyntiovet ja näyteikkunat kunnostettiin. Muutoksessa maantasokerroksen kaari-ikkunat uusittiin puurakenteisina, ruunanhuulellisina MSE-puuikkunoina. Ylempien kerrosten ikkunat uusittiin puualumiini-ikkunoiksi.

Töölössä ominaisia ikkunamateriaaleja ovat öljykäsitelty tammi ja peittomaalattu puu. Aikaisemmin pitkään käytössä ollut T-karmillinen ikkuna väistyi tällä 1920-luvun klassismin aikakaudella. Venäläisenä pidetyn mallin sijasta alettiin suosia perinteistä, tasaisista ruuduista sommiteltua ikkunatyyppiä. Vanhat puuikkunat tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää, mutta tämä katsotaan aina tapauskohtaisesti. Muut julkisivun ikkunat on uusittu 60-luvulla sisään avautuviksi puuikkunoiksi. 60-luvun lopulla uusituilla puuikkunoilla ei nähdä sellaista rakennustaiteellista arvoa, että ne olisi välttämättä kunnostettava. Asemakaavassa rakennukseen ei kohdistunut suojelumääräyksiä ja puualumiini-ikkunaa oli jo entuudestaan asennettu korttelin muihin rakennuksiin. Asemakaavaan on tehty muutos luvan myöntämisen jälkeen.
Puualumiinirakenteisen ikkunan perusteluna on lisäksi korjaustavan toimivuus pitkällä aikavälillä ikkunakunnostukseen tai puurakenteiseen ikkunaan verrattuna. Materiaalin (polttomaalattu alumiini) kestoikä saaste- ja ilmastorasitetuissa olosuhteissa on todennäköisesti pidempi kuin puupintaisella ikkunalla. Julkisivu suuntautuu lounaaseen, eivätkä muut rakennukset juurikaan varjosta Mannerheimintielle avautuvaa julkisivua, jolloin auringon aiheuttama rasitus ikkunoille on kova. Uuden ikkunan ulkonäkö, väri ja pinnan kiiltoaste on vanhan ikkunan mukainen.
Maantasokerroksen puurakenteisina uusittavat ikkunat ovat syvennyksissä paremmassa suojassa säärasitukselta. Puualumiini ratkaisulla ylemmissä kerroksissa parantuvat myös ikkunan käytettävyys sekä ikkunarakenteen ääneneristys- ja lämpötekniset ominaisuudet nykyaikaiselle tasolle.

1920-1930 lukujen talojen väreissä näkyivät harmaat, vihertävän harmaat, punaruskeat ja kellanvihertävän värisävyt. Tätä ennen suurilla rappauspinnoilla yleisinä näkyivät rautayhdisteisiin perustuvat keltaiset ja punaiset värit.
Gripenbergin korttelin yhtenäinen ilme, yhtenäisine räystäslinjoineen selittyy sillä, että sama arkkitehti Ole Gripenberg on osallistunut kaikkiin suunnittelun vaiheisiin julkisivukaavioiden laatimisesta rakennussuunnitteluun. Kaikkien rakennusten julkisivut ovat sileitä ja niukasti koristeltuja, vaihteleva väritys ja rakennusten ominaispiirteet kuitenkin erottavat rakennukset toisistaan.

Kohteen tiedot

Osoite

Mannerheimintie 31, Helsinki

Rakennusvuosi

1925

Tilaaja

Bostadsaktiebolaget V. Chaussen 31 Asunto-osakeyhtiö