Valvonta

Valvonnan asiantuntijamme vastaavat kokemuksen tuomalla varmuudella korjausten valvonnasta. Valvojamme huolehtivat siitä, että asiakas saa tilaamansa palvelun. Valvontamme perustuu järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa laadunvarmistaminen on mallitöiden, työvaihetarkastusten ja laadunvarmistuskokeiden avulla keskeisessä roolissa.

Suoritamme urakan vastaanotto- ja loppudokumentaation tarkastukset. Huolehdimme myös takuutarkastuksista ja valvomme takuukorjauksia.

Valvojan tehtäviä ovat erityisesti:

– tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan välisenä yhteyshenkilönä toimiminen

– lupamääräysten toteutumisen seuraaminen

– töiden suunnitelmanmukaisuuden toteaminen kohteessa suoritettujen teknisten tarkastusten avulla

– kokouksiin ja tarkastuksiin osallistuminen ja pöytäkirjojen laadinta

– viranomaiskatselmusten pitämisen seuranta

– työturvallisuuden valvonta

– tiedottamisen seuranta ja siihen osallistuminen

– korjaushankkeissa tyypillisten muutostöiden seuranta ja kustannusselvitysten laatiminen

– vastaanotto- ja käyttöönottovaiheen tehtävät

– työsuoritusten dokumentointi ja mallien teettäminen

– talouden seuranta