Sisäilmatutkimukset

Sisäilma- ja kosteusteknisillä kuntotutkimuksilla selvitämme sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa selvitämme rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa, rakenteiden kuntoa sekä ilmanvaihtoteknisten tekijöiden vaikutusta sisäilman olosuhteisiin. Tutkimusten keskeisenä tavoitteena on riittävien korjaustapojen ja korjauksen laajuuden määrittäminen.

Tyypillisiä käyttämiämme tutkimusmenetelmiä ovat:

– rakenneavaukset rakennetyyppien selvittämiseksi

– näytteenotto rakenteista, joiden epäillään vaurioituneen (esim. mikrobinäyte, VOC-BULK)

– kosteustekniset mittaukset, kuten pintakosteuskartoitus ja rakennekosteusmittaukset

– sisäilmaolosuhteiden (lämpötila, kosteus, hiilidioksidipitoisuus) seurantamittaukset