Rakentamisen aikaiset laadunvarmistuskokeet

Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että rakennus täyttää sille asetetut laatuvaatimukset.

Rakentamisen aikaiseen laadunvarmistukseen liittyy oleellisesti laaduntarkastus eli laadun mittaamista ja vertaamista asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin. Käytössämme on mm. mittava vetokoekalusto, jolla pystymme valvomaan urakan aikana tilaajan asettamia vaatimuksia mm. rappaus-, maali- ja laastikerrosten lujuuksille. Lisäksi mittaamme esim. maalikerroksen paksuuksia kerrospaksuusmittalaitteistolla.

Tarjoamme myös laadunvarmistusmittauksia materiaalitoimittajille sekä suunnitelmien ja kuntotutkimuksien puolueetonta tarkastuspalvelua.

Tyypillisiä käyttämiämme laadunvarmistusmenetelmiä ovat:

– betonirakenteiden vetolujuuskokeet

– ankkurointien ja kiinnikkeiden testaukset

– rakenneavaukset

– lämpökamerakuvaukset.