Projektinjohto

Hankkeen projektinjohtaja on korjaustyön keskiössä. Projektinjohtajan palkkaaminen hankkeeseen jo kuntotutkimus- tai hankesuunnitteluvaiheessa varmistaa kerätyn informaation säilymisen ja hyödyntämisen koko hankkeen ajan. Projektinjohtajan työnä on saada tilaajalle sellainen projektin lopputulos, josta suunnitteluvaiheessa on yhteisesti sovittu.

Projektinjohdon keskeiset vastuut liittyvät hankkeen

– kustannushallintaan

– aikataulun seurantaan

– teknisten tavoitteiden asettamiseen ja

– tiedottamisen suunnitteluun ja seurantaan.

Tarjoamme rakentamisen projektinjohtopalvelut ammattitaidolla. Kokemuksemme takana on vuosien työ toimialalla. Turvaamme rakennushankkeen sujumisen, ja hankimme luotettavat ja osaavat urakoitsijat hankkeen jokaiseen vaiheeseen.