Kosteusmittaukset

Käytössämme on laitteistot niin pintakosteuden kuin rakenteellisen kosteuden mittaamiseen. Pintakosteusmittaukset toimivat havaintoina rakenteiden kosteuspitoisuuksista mutta vaativat aina ammattilaisen tulkinnan. Rakenteellisella kosteuden mittauksella saamme tarkemman selvyyden rakenteen senhetkisestä kosteuspitoisuudesta. Kyseistä mittaustapaa käytetään niin uusien betonirakenteiden kuivuusasteen toteamiseen kuin yleisesti kosteusvaurioiden laajuuksien selvittämiseen.

Yleisimmät kosteusmittausmenetelmämme ovat:

– pintakosteudenmittaus, helppo ja edullinen tapa kartoittaa esim. kylpyhuoneen pintarakenteiden kosteuksia

– rakenteellinen kosteusmittaus, antaa luotettavan tuloksen esim. betonilattian pinnoitusmahdollisuudesta