Hankesuunnittelu

Hankesuunnitelmassa selvitämme ja arvioimme yksityiskohtaisesti hankkeen toteuttamistarpeet ja -mahdollisuudet sekä vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tulokset kokoamme hankesuunnitelmaksi, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut laajuus- ja laatutavoitteet kiinnittävät hankkeen kustannustason ja aikataulun. Hankesuunnittelun pohjalta tehdään esitys investointipäätökseksi. Hankesuunnitelman laadimme aina yhteistyössä tilaajan kanssa, jotta kaikki näkökulmat tulevat huomioiduiksi.

Hankesuunnitteluun kuuluvat oleellisesti neuvottelut eri viranomaistahojen kanssa. Näin mm. rakennusvalvonnan ja palo- ja pelastusviranomaisen vaatimat toimenpiteet ovat selvillä jo varsinaisen suunnittelun alkuvaiheessa.

Tarjoamme hankesuunnittelua kokonaisvaltaisesti kiinteistön kaikille ulkovaipparakenteille.