Haitta-ainekartoitukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitämme yleisesti, sisältävätkö kiinteistön rakennusosat terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen asbestilakimuutoksen mukaisesti rakennuttajan tulee teettää kartoitus ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista, mikäli rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Kartoituksen perusteella voimme suunnitella rakennuksen muutos- ja korjaustyöt terveyden kannalta parhaalla tavalla. Huolellisesti tehty haitta-ainekartoitus minimoi urakan aikaisia yllätyksiä, ja näin myös odottamattomat lisäkustannukset saadaan minimoitua. Niinpä onkin ehdottoman tärkeää, että kartoituksen laatija on kokenut korjausrakentamisen ammattilainen.

Yleisimmät tekemämme ulkovaippaan liittyvät haitta-ainekartoitukset ovat:

– rakennusmateriaalien asbestianalyysit

– saumamassan lyijy- ja PCB-analyysit

– vesieristeiden kreosoottipitoisuuksien määritykset.