Betonirakenteiden kuntotutkimukset

Tarjoamme yli 500 betonirakenteidenkuntotutkimuksen kokemuksella luotettavia tutkimusraportteja, jossa esitetään johtopäätökset rakenteiden kunnosta ja korjaustoimenpide-esitykset kustannusarvioineen.
Tutkijoillamme on FISE-kuntotutkijan pätevyydet, ja näytteiden analysointi tehdään FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoiman testauslaboratorion olosuhteissa. Annamme tarjouksen kuntotutkimuksesta kohdekohtaisesti kiinteänä kokonaishintana. Hyödynnämme julkisivurakenteiden kuntotutkimuksissa vankan kokemuksemme lisäksi Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisuja Betonirakenteiden kuntotutkimus BY42 ja Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus BY44.
Suomen Betoniyhdistys ry on julkaissut Kuntotutkimuksen tilaajan ohjeen, jonka tarkoitus on opastaa tilaajaa tekemään omaan tarkoitukseen sopivin valinta kuntotutkimusta tilattaessa. Tilaajan ohje on ladattavissa täältä.

Tyypillisiä tekemiämme betonirakenteiden kuntotutkimuksia ovat:

– julkisivujen ja parvekkeiden betonirakenteiden kuntotutkimukset

– pihakansien betonirakenteiden kuntotutkimukset

– rapattujen julkisivujen kuntotutkimukset